Hulyen

Si Hulyen ay isang komiks creator, millennial, witch, social media influencer. Masama siyang tao. Makikita ang iba pa niyang mga gawa sa facebook.com/hulyencomics at sa twitter/instagram @hulyen