Talumpati

Ang Talumpati ay binubuo ng tatlong paglalahad ng iba't-ibang karakter tungkol sa kanilang mga damdamin sa sarili, pamilya, at paligid.