Tabi Po

Isang binata ang nagising sa loob ng isang puno nang walang alaala kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Ang tanging nararamdaman lang niya ay matinding kirot sa kanyang walang pusod na sikmura—isang matinding gutom na mapapawi lamang sa pamamagitan ng pagkain ng sariwang dugo at laman! 

Sinimulan ni Mervin Malonzo ang webkomiks na ito noong Mayo 2010. Hanggang ngayon ay mababasa pa rin sa tabi-po.com.

Basahin sa tabi-po.com ngayon

 

Puwede ring mabili ang mga physical na aklat at iba pang merchandise dito: