Pakinggan: Haliya Manawari sa Baguio

Narito ang recording ng ginawa naming talk sa Baguio sa paanyaya ng Mt. Cloud Bookshop na ginanap noong Marso 11, 2018 sa Canto Bogchi. Para naman sa mga larawan, pumunta dito.