Noodles Komiks

Life as houseband (husband). Lahat ng napapanood natin at nakikita. Masaya at minsan malungkot.