Mga Plano

Merv Mundane | September 3, 2013 | Martes

Sinulat ko ito limang taon na ang nakakalipas. Ngayon, may ilang mga plano na rito na natupad na sa wakas maliban dun sa yumaman part. Malaking difference rin talaga ang 5 years, ano?