Lizette Daluz

Si Lizette ay isang yuppie mula sa Laguna. Natuto siyang magdrawing dahil sa mga 'How to Draw Archie' sa Archie comics noong bata pa siya. Mahilig siya magbasa ng kung anu-ano at mag-joke sa mga kaibigan.

Read comics made by this creator

Read comics made by this creator: