Letter “c”

Heto ang ginawa ko nung may nangopyang bully sa akin nung high school.