Kamay

Merv Mundane | September 6, 2013 | Biyernes

Paano kung maputol ang aking kamay?