Haliya Publishing at ArtTents in Ayala Centrio Cagayan De Oro

Sa paanyaya ni Melissa Abuga-a at ng Ayala Centrio sa Cagayan De Oro, nagpaunlak ang Haliya Team na pinangungunahan nina Adam David, Mervin at Prin Malonzo, Julius Villanueva at Hulyen na magsalita tungkol sa independent publishing at kung anu-ano pang bagay tungkol sa kani-kaniyang kontribusyon sa pagkokomiks. 

Nagpapasalamat po kami sa mga dumalo, nakipagdaldalan, bumili, at nakinig sa amin! Daghang Salamat po! 

Nasa ilalim po ang ilang mga larawan at videos.

Narito naman ang audio ng aming talk: